Rennekroker

Rennekroker

LOBAS Rennejern er et omfattende spekter rennekroker til takrenner i plast, stål, sink og kobber.

Valg av rennekroker er blant annet avhengig av takfotens utseende. Vårt sortiment består av kroker for montering i forkantbord, så vel som lange varianter som knekkes og monteres i sperrene.

I menyen til venstre kan du finne ut mer om våre forskjellige varianter

Mer om krav og anbefalinger knyttet opp mot bruk og montering av rennekroker finner du ved å klikke inn på artiklene til høyre.

 

Meny