Krav til materialer

I følge Byggforsk Byggdetaljer A.525.921 skal rennekroker ha tisltrekkelig bøyefasthet og være bestandige mot korrosjon.

LOBAS Rennejern produseres i 25 x 4,5 mm og 25 x 5 mm varmforsinket stål, og blir deretter pulverbelagt og innfrir dermed kravene som stilles.

OBS: Husk at krokene må festes med korrosjonsbeskyttede festemidler. Rennekroker i kobber må festes med festemidler av kobber, rustfritt stål eller messing.

 

Meny