Montering av rennekroker

Det er viktig at montering av rennkroker skjer i samsvar med retningslinjene til Byggforsk.

I Byggforsk Byggdetaljer A.525.921 står det at rennekroker skal monteres med maksimal avstand på 0,6 meter.

Dersom det er fare for at rennen kan utsettes for stor belastning av snø og is, bør rennekrokene forsterkes med overligger der taktekkingen er lektet, f.eks på tak med takstein eller korrugerte plater.

Ved vertikalt forkantbord kan korte rennekroker, beregnet for fastskruing i forkantbordet, benyttes. Forkantbordet bør være min. 19-22 mm tykt og forsvarlig festet til takfoten

Lange rennekroker knekkes etter takfallet og festes med skruer gjennom undertaket og ned i sperrene.

Ved montering av rennekroker må fallet på rennen og avstand mellom rennekrokene bestemmes først. Når dette er gjort monteres høyeste og laveste rennekrok først. Spenn så en snor mellom disse som hjelpemiddel for montering av mellomliggende kroker

Det er viktig at rennekrokene monteres nøyaktig.

Meny