Diverse utstyr

Diverse utstyr

Klips for forankring av takstein nær valm- og kilrenner. Gradrenne kantbeslag som forebygger brekkasjeskader i gradrenne, forårsaket av is og snøs bevegelse i kilrenner. Torvtakkroker. Stigersikring.

Dette er noen av produktene som vi har kommet opp med for å dekke et uttalt behov.

Et resultat av å være løsningsorientert.

Meny