Plattformer

Plattformer

Feieplatå

LOBAS feieplatå er en typegodkjent arbeidsplattform for montering ved skorstein. Dette gir en god arbeidsplass når arbeid skal utføres av feier og andre på skorsteinen, samtidig som den er med å hindre skade på takbelegget.

Våre feieplatå leveres komplett med innfesteutstyr.

LOBAS topp platå kan monteres på feieplatået for å øke høyden på arbeidsplattformen. Ved bruk av LOBAS topp platå øker høyden med 23 cm.

Velg "Feieplatå" i menyen til venstre for fullstendig oversikt over plattformer og innfeste til de fleste taktyper

Pipeplattform

LOBAS Pipeplattform er en typegodkjent spesial plattform for montering på høye skorsteiner. Den leveres i to modeller; PP 82 T og PP 130 T.

Pipeplattformens høyde kan økes 23 cm ved å montere LOBAS topp platå.

Når pipeplattform monteres ved siden av skorsteinen må sidestøtte benyttes. Dette må også brukes ved "normal-montering" dersom skorsteinens bredde overstiger 75cm

Velg "Pipeplattformer" i menyen til venstre for fullstendig oversikt over plattformer og innfeste til de fleste taktyper

Hvilket feieplatå skal en bruke:

PIPEHØYDE (M) KORRIGERT ETTER TAKVINKEL

(forutsatt at plattformen står på oversiden av pipen)

Arbeidsplattform FP8

14° -22°

22° - 27°

27° - 34°

34° - 37°

37° - 45°

Merknad

Feieplatå FP8

0,80 – 1,20 m

0,80 – 1,20 m

0,80 – 1,20 m

0,80 – 1,20 m

0,80 – 1,20 m

Anbefalt

Feieplatå FP8

1,20 – 1,45 m

1,20 – 1,45 m

1,20 – 1,45 m

1,20 – 1,45 m

1,20 – 1,45 m

Påbudt

Feieplatå FP8 + TP

1,45 – 1,70 m

1,45 – 1,70 m

1,45 – 1,70 m

1,45 – 1,70 m

1,45 – 1,70 m

Påbudt

Pipeplattform PP- 82T

1,40 – 1,70 m

1,40 – 1,85 m

1,40 – 2,05 m

1,40 – 2,05 m

1,40 – 2,05 m

Påbudt

Pipeplattform PP-82T+TP

1,70 – 1,95 m

1,85 – 2,10 m

2,05 – 2,30 m

2,05 – 2,30 m

2,05 – 2,30 m

Påbudt

Pipeplattform PP - 130T

1,90 – 1,90 m

1,90 – 2,20 m

1,90 – 2,40 m

2,00 – 2,70 m

2,15 – 2,80 m

Påbudt

Pipeplattform PP - 130 T+TP

1,90 – 2,15 m

2,20 – 2,45 m

2,40 – 2,65 m

2,70 – 2,95 m

2,80 – 3,05 m

Påbudt


Overiskt over innfestepakker

Her følger en oversikt over hvilke innfestepakker som benyttes til forskjellige taktyper.

Om du ikke finner ditt tak i denne oversikten - ta kontakt med en av våre forhandlere for veiledning


TAKTYPE Innf. pakke
Tegl, betong og skiferstein PP S-403 T-I
Trapesplatem korrugerte takplater PP P-111 T-I
Alsvåg, Kami, Kami S-plate, Korrugal (gml) Plegel, Teliskatak PP K-121 T-I
CCB Panne, Eurotak, Jovipanne, Verform, Rydabpanne, Scanprofil, Borga, Classic, Plannja Regent, Lindab LPE PP T-166 T-I
Diplomtak, Elitetak, Lindab LPA, Plannja Korrugal, Plannja Royal, Harmoni PP P-140 T-I
Elitetak, Plannja takpanne, Lindab takpanne PP E-119 T-I
Karlsens Stålpanne PP KS-170 T-I
Øko Classic, Maxi takpanne PP Ø-170 T-I
Plannja Combi, Plannja Regola PP P-133 T-I
Plannja Korrugal, Plannja Multipanne, Pamir PP P-135 T-I
Rydab Ambassadør PP R-140 T-I
Plannja Robust, Powertekk, Decra, Stratos, Metro Bond PP F-460 T-I
Shingel/Papptak PP SH PAPP T-I

Våre feieplatå

Her følger en oversikt over hvilke feieplatå som benyttes til forskjellige taktyper.

Om du ikke finner ditt tak i denne oversikten - ta kontakt med en av våre forhandlere for veiledning


TAKTYPE FEIEPLATÅ
Tegl, betong og skiferstein FP8 S-403 T-I
Trapesplatem korrugerte takplater FP8 P-111 T-I
Alsvåg, Kami, Kami S-plate, Korrugal (gml) Plegel, Teliskatak FP8 K-121 T-I
CCB Panne, Eurotak, Jovipanne, Verform, Rydabpanne, Scanprofil, Borga, Classic, Plannja Regent, Lindab LPE FP8 T-166 T-I
Diplomtak, Elitetak, Lindab LPA, Plannja Korrugal, Plannja Royal, Harmoni FP8 P-140 T-I
Elitetak, Plannja takpanne, Lindab takpanne FP8 E-119 T-I
Karlsens Stålpanne FP8 KS-170 T-I
Øko Classic, Maxi takpanne FP8 Ø-170 T-I
Plannja Combi, Plannja Regola FP8 P-133 T-I
Plannja Korrugal, Plannja Multipanne, Pamir FP8 P-135 T-I
Rydab Ambassadør FP8 R-140 T-I
Plannja Robust, Powertekk, Decra, Stratos, Metro Bond FP8 F-460 T-I
Shingel/Papptak FP8 SH PAPP T-I

Meny