Skip to main content

Beregning og konfigurasjon

Valg av plattformer

PIPEHØYDE(m) KORRIGERT ETTER TAKVINKEL

(Forutsetter at plattform står på oversiden av pipen)

Tabell