Skip to main content

OM LOBAS® - Lonevåg Beslagfabrikk AS

 

Historikk og eiere

Bedriften har sine røtter helt tilbake til 1918 da Andreas Jacobsen startet med spikerproduksjon og smiedrift i Flatevad på Osterøy. Etter krigen ble Andr. Jacobsen AS flyttet ned til ny fabrikk ved fjorden for å lette på logistikken og få bedre lokaler for produksjonen av båtutstyr. To av sønnene til Andreas, Mons og Anker Jacobsen, valgte da å fortsette med produksjon av bygningsbeslag i «gamlesmia» i Flatevad. Lonevåg Beslagfabrikk regner derfor 1.april 1947 som offisiell oppstartsdato, og bedriften har således rundet 75 år nå i 2022. Bedriften er fremdeles i grunderfamilienes eie. Nåværende daglig leder Jørn Jacobsen overtok sjefsstolen fra sin far Jostein i 2002, og ble da tredje generasjon Jacobsen som leder og utvikler foretaket.

 

Produktutvalget har gjennom bedriftens historie variert innenfor metallindustriens mangfoldige verden. Allerede i 1954 startet man med produksjon av garasjeportbeslag («LETT-OPP»), og så tidlig som 1961 utgjorde porter og portbeslag ca 40% av omsetningen. I de senere tiår har produktgruppen taksikring vært den største, og her er man markedsleder i Norge gjennom lengre tid og merkenavnet LOBAS® står sterkt ute i markedet. I 2022 lanserte vi et nytt satsingsområde; innfeste av solcellepanel på tak. LOBAS® SOLAR er en produkt-gruppe vi forventer skal vokse raskt i årene som kommer.

 

Omsetningen nådde 272 millioner kroner i 2023. Bedriften har siden 1963 eksportert varer, og eksportandelen ligger de siste årene på ca 20% av totalomsetningen, med Sverige som viktigste marked.

 

Innovasjon

Forbedringer av både produkter og prosesser er avgjørende for utviklingen av bedriften, og noe det kontinuerlig er stort fokus på internt. På produktsiden er innspill fra kunder og sluttbrukere viktige signaler om hvilke utfordringer vi bør fokusere på, og bedriften tar gjerne i mot gode idèer til forbedringer og markedsmuligheter. Teknisk avdeling hos oss har bred kompetanse på alt fra tegninger og konstruksjon til bygging av produksjonsverktøy, slik at vi kan utvikle produkter som både har riktige egenskaper for bruk og som kan produseres kostnadseffektivt i vår moderne maskinpark.

 

Automasjon av prosesser for å holde oss konkurransedyktige mot produsenter i land med lavere kostnadsnivå er helt nødvendig. Allerede i 1979 kom den første roboten på plass i vår produksjon, og i dag har vi over 60 roboter som bidrar sammen med de ansatte. Fortløpende investeringer i nye og bedre maskiner er også et strategisk valg man har tatt for å ligge i forkant av utviklingen i markedet.


Se film om LOBAS®
 


 

Kvalitet og miljø

Kvalitet koster sies det, men vår påstand er at mangel på kvalitet koster mer. Det å produsere produkter som tåler de tøffe klimatiske forholdene vi har her nord stiller krav til både materialer og prosesser, men i et livsløpsperspektiv mener vi at det å investere i gode nok egenskaper er fornuftig – både økonomisk og miljømessig. I 2023 løftet LOBAS® kvaliteten ytterligere i vår virksomhet gjennom sertifisering ihht. ISO 9001.

 

Norsk produksjon med vannkraft, samt høye kostnader knyttet til svinn og avfall, sikrer at produksjonen skjer med et lavt ressursforbruk og lave klimagassutslipp. Bedriften har også de senere år gjort en større investering i en varmepumpeløsning for å gjenbruke energi brukt i vår pulverlakkavdeling, en satsing som ble støttet fra ENOVA.

Med vår seneste satsing innen solcellemarkedet ønsker LOBAS® å ta en enda mer aktiv del i det grønne skiftet, og vi ser at det å vri virksomheten i en mer miljøvennlig retning gir potensiale for økonomiske gevinster. Vi tror markedet fremover vil i økende grad etterspørre løsninger med lave miljøpåvirkninger, og i forbindelse med LOBAS® SOLAR har vi allerede utarbeidet vår første EPD for å dokumentere egenskapene til vår løsning.

 

LOGOFILER

- Last ned alle våre logofiler

  

ÅPENHETSLOVEN

- Les mer her

  

VÅRE FABRIKKER

 

Flatevad, Lonevåg


Areal: ca. 14 000 m2

Produksjon av taksikringsutstyr samt skinner og deler til garasjeporter. Administrasjon og salg er lokalisert her.

Adresse:
Hovdavegen 18,
5282 Lonevåg


  

Holmen, Fotlandsvåg


Areal: ca. 6500 m2

Garasjeportavdelingen vår med ordrespesifikk produksjon av porter og dører.

Adresse:
Osterøyvegen 2602,
5283 Fotlandsvåg

 


  

Jobb hos oss


Blant våre nærmere 100 ansatte finner du et mangfold av yrkesgrupper, og vi har en nokså jevn kjønnsbalanse totalt sett i bedriften. Lurer du på om det er jobbmuligheter for deg hos oss kan du kontakte oss eller sjekke ut vår nettside: jobb.lobas.no

 

Vi har de siste årene satset på å ha lærlinger i LOBAS®, da vi ser at det å utvikle nye fagarbeidere til industrien er viktig. Vi tar fortløpende i mot søknader om læreplass og kan love spennende utviklingsmuligheter i en moderne bedrift.