Skip to main content

Pilotanlegg Herdla

Publisert dato: 7.9.2023

LOBAS SOLAR

Herdla

Pilotanlegg

Siden 2020 har LOBAS® samarbeidet tett med SINTEF i Trondheim for å få korrekt dimensjonering av solcelleanlegg på tak, der innfestemateriellet på prosjektbasis tilpasses de lokale vind- og snølastene. Som en del av prosjektet er det også gjort et større litteratursøk for å finne vitenskapelige artikler knyttet utfordringene med å finne hvilke laster som i praksis oppstår på et takmontert solcelleanlegg, men konklusjonen er at det fremdeles er mangelfull informasjon tilgjengelig for hva man faktisk må dimensjonere et anlegg montert i de tøffe nordiske forholdene for. LOBAS® har derfor i samarbeid med SINTEF nå rigget opp et pilotanlegg på taket av Herdla Museum på Askøy, der vi kontinuerlig foretar målinger av hvordan belastningen på solcelleanlegget varierer med ulike vinder og snøfall. Formålet med dette pilotprosjektet, der vi i minst ett år vil foreta målinger på anlegget, er å se hvordan de teoretiske belastningene stemmer overens med hva som faktisk opptrer på et tak som ligger utsatt til for vind.

 

 

På pilotanlegget har vi montert lastceller på alle 12 baseføttene på taket. Det er også montert strekklapper for måling av nedbøying av aluminiumsprofilene på de mest utsatte områdene. Det blir spennende å se hvilke faktiske krefter som oppstår på taket gjennom et år med varierende værforhold, og resultatet vil forhåpentligvis gi oss en god input i forhold til hvordan vi på LOBAS® skal dimensjonere innfestemateriellet i fremtiden. Det handler om å ha tilstrekkelig styrke i anlegget for å motstå – med solid sikkerhetsmargin – de røffeste forholdene som oppstår, samtidig som man heller ikke skal bruke unødvendig mye ressurser dersom pilotprosjektet viser at kreftene er mindre enn teorien tilsier.